Hvad er klimaforandringer?

Den sjette store klimarapport fra FN’s klimapanel fra august 2021 konkluderer, at konsekvenserne af klimaforandringerne er større end man før har troet, og at både mennesker og dyrearter er yderst sårbare over for klimaforandringerne.

Klimaforandringerne er menneskeskabte

Der er ingen tvivl om, at mennesket har haft betydning for klimaforandringerne på kloden. Klimarapporten fra FN’s klimapanel konkluderer, at menneskets påvirkning har opvarmet atmosfæren, havet og landjorden.
Den gode nyhed er, at siden vi selv er skyld i forandringerne, har vi også mulighed for at påvirke dem i en anden retning. Men ignorerer vi det og fortsætter som hidtil, vil den globale opvarmning fortsætte, og så kan det blive vanskeligt at bremse udviklingen og endda umuligt at stå imod klimaforandringerne.

Derfor er drivhuseffekten og CO2 et ”varmt emne”

En af årsagerne til klimaforandringerne og de stigende temperaturer er, at vi mennesker har forstærket drivhuseffekten. Det gør vi eksempelvis, når vi brænder kul, olie eller naturgas af, der frigiver en masse CO2. Det får temperaturen til at stige. Derfor er der ofte fokus på at nedbringe CO2-udslippet, når man arbejder med klimaforandringerne, da det vil være med til at bremse den forstærkede drivhuseffekt og de stigende temperaturer.

Du kan gøre en forskel med dine investeringer

Der kan være en direkte sammenhæng mellem dine investeringer og påvirkningen af klimaet. Investerer du bæredygtigt, kan du være med til at reducere CO2-udslippet og dermed være med til bremse temperaturstigningen globalt set. Og dine valg kan have en stor effekt.

Læs mere om, hvordan du gør en forskel med dine bæredygtige investeringer

FN’s Verdensmål

FN’s Verdensmål er en ambitiøs plan, der skal sikre, at vi frem mod 2030 arbejder for en mere bæredygtig udvikling for både mennesker og jordkloden.

Find vej i bæredygtige investeringsfonde

Investeringsforeninger er inddelt i tre kategorier og navngivet efter EU-forordningens artikler.

Sådan gør du en forskel med dine bæredygtige investeringer

Dine investeringsvalg har stor betydning. Som dansker udleder du i gennemsnit 17 tons CO2 om året gennem dit forbrug og dine rejser.

Bæredygtige investeringer – hvad er det?

Når vi arbejder med bæredygtige investeringer, ser vi altid på ESG-forholdene i de virksomheder, vi overvejer at investere i.