Bæredygtige investeringer – hvad er det?

Der skal være orden i penalhuset

Når vi arbejder med bæredygtige investeringer, ser vi altid på ESG-forholdene i de virksomheder, vi overvejer at investere i. Vi ser altså både på klima- og miljøforhold, men også på om virksomheden er socialt ansvarlig og behandler sine medarbejdere ordentligt, og om der bliver sagt fra over for bestikkelse og korruption.

Læs mere: Hvad er ESG?

Vi tager aktivt ejerskab

Vi er ikke bange for at blande os og have en holdning. Efter vi har besluttet at købe et bestemt værdipapir, fortsætter vi med at overvåge investeringerne, vi stemmer på generalforsamlingerne og er i dialog med virksomhederne. Hvis vi ser, at en virksomhed har potentiale for at rykke sig i en endnu mere bæredygtig retning, engagerer vi os og prøver at påvirke virksomheden til at arbejde mere bæredygtigt.

Vi ekskluderer kontroversielle virksomheder

Vi ekskluderer alle virksomheder, der er involverede i kontroversielle våben som fx klyngebomber og biologiske og kemiske våben. Og vi ekskluderer såkaldte vedvarende normbrydere, det vil sige selskaber, der vedvarende undlader at afhjælpe brud på internationale normer, og som ikke reagerer ved forsøg på dialog.

På tværs af fondene ekskluderer vi desuden selskaber, der ikke er på linje med Paris-aftalens målsætninger, og som ikke har en strategi for omstilling.

Vi sikrer åbenhed og gennemsigtighed

Det er vigtigt for os, at der er så stor åbenhed om de bæredygtige investeringer som muligt. Derfor rapporterer vi løbende til vores investorer om bæredygtige investeringer. Og vi har en politik for bæredygtige investeringer, hvor du kan læse mere om, hvordan vi arbejder og hvordan fx udøver aktivt ejerskab i praksis.