Tænk ansvarligt

når du investerer

Hvad er ansvarlig investering?

I de senere år er danskerne begyndt at interessere sig mere for, hvor og især hvordan deres opsparing bliver investereret. De efterspørger investeringer, der tager mere hensyn til miljø og mennesker. Det kalder vi for ’ansvarlig investering’.

Ansvarlig investering handler nemlig om at fokusere på virksomhedernes adfærd inden for miljø, sociale forhold og selskabsledelse.

Og når vi investerer i aktier og obligationer, kan vi være med til at påvirke virksomhederne i en positiv retning.

Det betyder ikke et dårligere afkast. Tværtimod. Med ansvarlig investering kan du både få et godt afkast og investere med god samvittighed.

Fælleskassen og Sparinvest – sammen om ansvarlig investering

Hør Lars Bom fortælle om

ansvarlig investering

Ansvarlig investering handler grundlæggende om
at forholde sig til tre ting – og forbedre dem:

Miljø, sociale forhold og selskabsledelse

Det handler om at
beskytte miljøet

E – Environment (miljø) 
Mange virksomheder tager allerede hensyn til miljøet, mens andre skal hjælpes i den rigtige retning. Det handler fx om at få virksomhederne til at reducere udledning af CO2, stoppe svineri med spildevand eller holde op med at dumpe affald.

Det handler om at
beskytte miljøet

E – Environment (miljø) 
Mange virksomheder tager allerede hensyn til miljøet, mens andre skal hjælpes i den rigtige retning. Det handler fx om at få virksomhederne til at reducere udledning af CO2, stoppe svineri med spildevand eller holde op med at dumpe affald.

Det handler om at forbedre menneskerettigheder

S – Social (sociale forhold)
Gode løn- og arbejdsforhold er ikke en selvfølge alle steder i verden. Ansvarlig investering har til formål at forbedre de sociale forhold fx ved at afskaffe børnearbejde, sikre ordentlig løn og arbejdsforhold og sørge for sikkerhed på arbejdspladsen.

Det handler om at
sikre god ledelse

G – Governance (selskabsledelse)
Når det gælder selskabsledelse, findes der virksomheder, hvor der er plads til forbedring.
Her handler det blandt andet om at bekæmpe bestikkelse og korruption. Og om at sikre en fair kønsfordeling i bestyrelseslokalerne.

Det handler om at sikre god ledelse

G – Governance (selskabsledelse)
Når det gælder selskabsledelse, findes der virksomheder, hvor der er plads til forbedring.
Her handler det blandt andet om at bekæmpe bestikkelse og korruption. Og om at sikre en fair kønsfordeling i bestyrelseslokalerne.

Tre tankevækkende ting

om ansvarlig investering

Ansvarlig investering er med til at gøre verden bedre

Ansvarlig investering får virksomheder til at forbedre sig

Ansvarlig investering er med til at sikre et godt afkast

1.

Ansvarlig investering er med til at gøre verden bedre

2.

Ansvarlig investering får virksomheder til at forbedre sig

3.

Ansvarlig investering er med til at sikre et godt afkast

I fremtiden skal uansvarlig investering være fortid

Aktivt ejerskab skaber resultater

Aktivt ejerskab er centralt inden for ansvarlig investering og handler om at stille krav og gå i dialog med de enkelte virksomheder. Om at gøre sin indflydelse som investor gældende fx via stemmeafgivelse på generalforsamlinger.

Nogle gange er det Sparinvest, som tager initiativ til dialog. Andre gange slår Sparinvest sig sammen med andre investorer eller interessegrupper. Når flere går sammen, får det større effekt.

Der kan være tilfælde, hvor dialog og aktivt ejerskab ikke virker, selv om man har prøvet længe. Så kan Sparinvest se sig nødsaget til at stoppe samarbejdet og sælge sin investering.

Sparinvest investerer aldrig i virksomheder, hvor det er bekræftet, at de er producenter eller distributører af kontroversielle våben.

Bæredygtige verdensmål

Sparinvest forholder sig til FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling og ser på, hvordan det påvirker investeringer på længere sigt.

Målene for bæredygtig udvikling repræsenterer mål for det globale samfund som helhed. Men de er også yderst relevante for investorer.

I takt med at samfundet tager skridt hen imod målene, vil der være handlinger og ændringer i adfærdsmønstre, som kan vende op og ned på driftsmiljøet og forretningsgrundlaget for virksomheder. Det giver nye muligheder, de kan udnytte, men også risici, de vil forsøge at afbøde.

Sparinvest anerkender, at det bliver stadig vigtigere at forstå, hvordan dette påvirker investeringsværdierne på kort, mellemlang og lang sigt.

Investér ansvarligt. Det gør Sparinvest

Fælleskassen arbejder sammen med Sparinvest om ansvarlig investering. Sparinvest er et internationalt kapitalforvaltningshus, som arbejder for at levere solide og langsigtede investeringsafkast til deres kunder. Sparinvest forvalter en samlet formue på over 100 mia. kr.

Sparinvest har længe tænkt ansvarligt, når de investerer. Derfor var det også naturligt for dem at blive medunderskriver af FN’s principper for ansvarlig investering (UN PRI) i 2009.

Ved at samarbejde med virksomhederne om at tackle deres udfordringer forsøger de at bidrage til en bedre verden. Det har samtidig været med til at give kunderne gode afkast. 

Hos Sparinvest arbejder de åbent og gennemsigtigt med deres investeringer. Det betyder, at du til enhver tid kan gå ind og undersøge deres investeringsstrategier og læse deres afrapporteringer.

Mange kunder har i dag mere personlige holdninger til, hvor og hvordan deres penge skal placeres. Derfor er det vigtigt, at du altid har mulighed for at se, hvordan Sparinvests investeringer stemmer overens med dine værdier.

Sparinvest – Afkast. Gennemsigtighed. Værdier.

Læs mere om Sparinvests tilgang til ansvarlig investering